Home >

Inhoudelijk Manager Topreferente GGZ (Vervuld)

Locatie

Deventer

Publish date

11-09-2017

Naam organisatie

Aardoom & de Jong

Functieomschrijving

Aardoom & de Jong is op zoek naar die ene inspirerende manager die samen met professionals en patiënten onze ambities op het gebied van vakmanschap, innovatie en wetenschappelijk onderzoek waar maakt en naar een hoger plan tilt.

Voor de divisie Topreferente ggz van Dimence zoeken wij een betrokken manager die vanuit inhoudelijke visie leiding geeft en daarnaast aantoonbare ervaring heeft met het voeren van een gezonde bedrijfsvoering. Deze divisie richt zich, naast hoogspecialistische diagnostiek en behandeling, op wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling- en verspreiding en innovatie en heeft zich daarmee een (inter)nationale positie verworven tussen de andere centra met een TOP GGZ-keurmerk. Op dit moment bestaat de divisie uit twee topreferente centra: het SCBS (bipolaire stoornissen) https://centrumbipolairestoornissen.dimence.nl/ het SCOS (ontwikkelingsstoornissen) https://centrumontwikkelingsstoornissen.dimence.nl/ een specialistisch centrum in oprichting voor Complexe SOLK en Somatische-symptoomstoornissen https://www.dimence.nl/psychische-problemen/solk en een aantal klinische teams op het gebied van ontwikkelingsstoornissen.

Als inhoudelijk manager geef je sturing aan hooggekwalificeerde professionals in een ambitieuze GGZ-organisatie In een inspirerende werkomgeving met korte lijnen is er alle ruimte voor creativiteit en innovatie. Je hebt een werkgebied-brede verantwoordelijkheid die je effectief weet te organiseren. Jouw uitdagingen liggen op de volgende gebieden:
• Het faciliteren en coachen van gedreven hoofden van de specialistische centra,
de andere medewerkers van de divisie en zorgen voor optimale verbindingen en kennisontwikkeling.
• Het vormgeven en ‘doorontwikkelen’ van de bestaande divisieplannen.
• Je bent een ervaren netwerker en weet hiermee meerwaarde te organiseren voor de divisie
en organisatie breed.
• Samen met je (zorginhoudelijke) hoofden van de topreferente centra ben je verantwoordelijk voor het tactisch en operationeel beleid en de kwaliteitsketen.
• Je bent budgetverantwoordelijk en draagt zorg voor de realisatie van de gemaakte
productie- en kwaliteitsafspraken en voor een goede uitvoering van het HR-beleid.
• Je draagt bij aan het ontwikkelen van het strategisch beleid van Dimence en van de
Dimence Groep, onder meer door participatie in overlegvormen en in projecten.

Functie eisen

Een BIG-registratie is geen vereiste, een zorginhoudelijke achtergrond wel;
• minimaal 7 jaar ervaring als leidinggevende in de (Topreferente) ggz. Ervaring met de
vraag van verschillende (complexe) cliëntengroepen en de bijbehorende vakinhoud
• ruime ervaring met bedrijfsvoering, bedrijfseconomische aspecten en met aanvragen voor
wetenschappelijk onderzoek en fondsenwerving;
• uitgesproken interesse in en ervaring met het aansturen van complexe organisatieprocessen in een dynamische context. Een helicopterview en missie- en visiegestuurd werken is hierbij noodzakelijk.
• Ook geduld, doorzettingsvermogen en de diplomatie om met verschillende belangen en uiteenlopende motivaties om te gaan;
• je bent een inspirerende coach voor hoogopgeleide, gepassioneerde professionals. Ambitieus, energiek, dynamisch en gericht op innovatie en ontwikkeling;
• gevoel voor humor en relativeringsvermogen maakt het werk nog prettiger voor jezelf en anderen.

Bedrijfsprofiel

Stichting Dimence is één van de stichtingen van de Dimence Groep en biedt (hoog)specialistische ggz aan de mensen in haar werkgebied. Samen met de patiënt en zijn of haar naasten streeft de organisatie naar zoveel mogelijk gezondheidswinst. Er wordt actief samengewerkt met huisartsen, wijkteams, politie, en andere (zorg)partners.

Over de Dimence Groep
Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige, deels kleinere, stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de wensen en behoeften van onze patiënten, cliënten, verwijzers en financiers. We hebben de collectieve ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied te verbeteren.

Arbeidsvoorwaarden

Je functie is ingedeeld in FWG 75 van de CAO GGZ (afhankelijk van je (voor)opleiding). De CAO GGZ biedt een goed pakket arbeidsvoorwaarden welke worden aangevuld met onze eigen regelingen.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Dimence zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/ de website van Aardoom & de Jong.
Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 29 september 2017 tegemoet.
Deventer Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.